DISCLAIMERDoor de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De op deze website getoonde informatie wordt door Matser met veel zorg en aandacht samengesteld. Het is mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijswijzigingen en verkrijgbaarheid van producten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Matser aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Matser behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of het onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren en te wijzigen.